Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

Moscow ahead - Whatifs diorama


Washing and Dry Brushing

Sau khi bạn đã làm quen với các bước lắp ráp mô hình thì kỹ thuật cơ bản và kinh điển tiếp theo sẽ là Washing và Dry Brushing. Hai kỹ thuật này sẽ đi cùng bạn trong suốt quá trình làm mô hình.
Do làm mô hình cũng như vẽ tranh, cũng phải tuân theo các nguyên tắc của ánh sáng... Như trên thực tế quan sát, các bạn có thể thấy những nơi mà ánh sáng không lọt vào được thường tối hơn những chỗ mà hứng nhiều ánh sáng.
Như hình bên dưới, khe cửa xe không có ánh sáng lọt vào nên có màu đen, còn mặt trên xe hứng nhiều sáng nhất nên gần như là màu trắng. Nên khi ta áp dụng vào mô hình thì cũng cần mô phỏng lại các hiệu ứng ánh sáng này để đạt được các hiệu ứng cảm quan.